OFERTA


ZBIORNIKI WODNE, BUDOWLE PIĘTRZĄCE WODY (JAZY, PROGI, STOPNIE WODNE)

 1. Zbiornik wodny w Nieliszu, inwestor - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 2. Otwarty zbiornik chłodzący dla elektrociepłowni ECB w Biłgoraju, inwestor - PPH "Black Red White" T. Chmiel - Biłgoraj.
 3. Modernizacja/odbudowa/ zalewu "Podzamcze" w Bychawie, inwestor Urząd Gminy w Bychawie.
 4. Przygotowanie podstawowego zbiornika wodnego Nielisz do napełnienia, inwestor PIW "MELBUD" w Zamościu.
 5. Regulacja rzeki POR oraz umocnienie płytami żelbetowymi skarp rzeki w m. Tarnawa Duża, inwestor KPRM Skajska O/Sandomierz.
 6. Odbudowa jazu z mostem na rzece Bystrzyca w m. Prwiedniki - teren miasta Lublina, inwestor - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 7. Odtworzenie koryta rzeki Łada w pow. Biłgoraj, inwestor - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 8. Odtworzenie koryta rzeki Biała Łada w pow. Biłgoraj, inwestor - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 9. Udrożnienie koryta rzeki Czarna Łada na odcinku 4,7 km, inwestor - PIW "MELBUD" S.A. Zamość.
 10. Udrożnienie koryta rzeki Biała Łada na odcinku 5,1 km, inwestor - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 11. "STOBNICA" - regulacja, modernizacja rzeki na dł. 1,40 km w m. Humniska gm. Brzozów, inwestor - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
 12. Rekonstrukcja skarpy lewego brzegu rzeki Bukowej wraz z zabezpieczeniem osuwiska na skarpie w m. Moskale pow. stalowowolski, inwestor - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 

 
 
liczba odwiedzin:
© 2024 Net Partners