OFERTA


WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE

 1. Modernizacja obwałowania przeciwpowodziowego rzeki NAREW "SIKORY-PAN GÓRA" zad. III. w m. Sikory, inwestor - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
 2. Modernizacja obwałowania przeciwpowodziowego rzeki NAREW "SIKORY-PAN GÓRA" zad. IV. w m. Kępa Kikolska, inwestor - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
 3. Remont kanału WIEPRZ-KRZNA odc. III w m. Oleśniki, inwestor - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "ENERGOPOL" Lublin.
 4. Poprawa stanu technicznego obwałowania rzeki WISŁY w Dolinie Janiszowskiej, m. Dolina Janiszowska gm. Annopol, inwestor - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 5. Remont lewego wału rz. WISŁY Ciszyca Górna i lewego wału rzeki WISŁY Ciszyca Dolna w m. Ciszyca Górna, Ciszyca Dolna gm. Tarłów pow. Opatów, inwestor - Świętokrzyski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Kielcach.
 6. Budowa przepustu wałowego przy istniejącej pompowni w Górze pow. Nowy Dwór Mazowiecki, inwestor Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
 7. Przebudowa przepustu wałowego w lewym wale rzeki Wisły w m. Matiaszów gm. Osiek, inwestor - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
 8. Modernizacja obwałowania rzeki BUG w m. Terespol, inwestor - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 9. Modernizacja obwałowania rzeki WISŁY w Dolinie Opolskiej na terenie Gminy Wilków - inwestor Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 10. Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne wału Janiszów-Zabełcze w m. Janiszów-Zbełcze - inwestor Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 11. Obwałowanie rzeki Kamienna na terenie Gminy Ćmielów, inwestor - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Kielce.

 

 
 
liczba odwiedzin:
© 2024 Net Partners